HYDRAULIC CUTTERS WIRE AND CABLE CUTTERS HEADS

 

Hydraulic Cable Cutter  Head   Brand . OMASTAR
 HHD-40F คลิกดู VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-40F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่อง
Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 8.5 ton
 • Cutting range for Copper 40 mm
 • Cutting range for Aluminum  40 mm
 • Cutting range for Armored cable 40  mm
 • Weight (น้ำหนักรวม) 6.8 kg
HHD-40F  ราคา   14,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวม HAND PUMP
HHD-40F  ราคา   26,000 บาท   ราคารวม   HAND PUMP
HHD-50F-300x167
 HHD-50F  คลิกดู  VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-50F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก
Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 13.5  ton
 • Cutting range for Copper 50 mm
 • Cutting range for Aluminum  50 mm
 • Cutting range for Armored cable 50  mm
 • Weight (น้ำหนักรวม) 8 kg
HHD-50F  ราคา 15,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวม  HAND PUMP
HHD-50F  ราคา 27,000 บาท  ราคารวม  HAND PUMP
 HHD-85KF  คลิกดู  VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD- 85KF  with built-in safety valve  คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็กCharacteristics:

 • Jaws slide open quickly to save time between cuts.
 • Jaws are specially hardened.
 • Lightweight and easy to use.
 • Operated by hydraulic pump with rated pressure 700 bar.
 • Steel storage box.

Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 6.5  ton.
 • Cutting range for Copper 85 mm.
 • Cutting range for Aluminum  85 mm.
 • Cutting range for Armored cable 85  mm.
 • Weight (น้ำหนักรวม) 10 kg.
ราคา 31,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวม HAND PUMP
ราคา 43,000 บาท  ราคารวม HAND PUMP
 HHD-85F   คลิกดู VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-85F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก
Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 13.5 ton
 • Cutting range for Copper 85 mm
 • Cutting range for Aluminum  85 mm
 • Cutting range for Armored cable 85  mm
 • Weight (น้ำหนักรวม) 12.1 kg
HHD-85F   ราคา   16,500บาท   ราคานี้ยังไม่รวม   HANDPUMP
HHD-85F   ราคา   28,000บาท   ราคารวม   HANDPUMP
HHD-120F  คลิกดู VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-120F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก
Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 8.5 ton
 • Cutting range for Copper 120 mm
 • Cutting range for Aluminum  120 mm
 • Cutting range for Armored cable 120  mm
 • Weight (น้ำหนักรวม) 14 kg
HHD-120F  ราคา 27,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวม HAND PUMP
HHD-120F  ราคา 39,000 บาท  ราคารวม HAND PUMP
HHD-120F  คลิกดู VDO. ที่นี่ครับ
รายละเอียด:
HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิค รุ่น HHD-132F คีมตัดสายไฟ ไฮดรอลิคบรรจุในกล่องเหล็ก
Specifications:

 • Max. Pressure (แรงอัดสูงสุด) 13.5 ton
 • Cutting range for Copper 132 mm
 • Cutting range for Aluminum  132 mm
 • Cutting range for Armored cable 132  mm
 • Weight (น้ำหนักรวม) 15.8 kg
HHD-132F  ราคา 35,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวม HAND PUMP
HHD-132F  ราคา 47,000 บาท  ราคารวม HAND PUMP

ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา

HOT LINE :  คุณวรกิจ 08 1351 2376  ,  คุณไชยวัฒน์ 08 4709 8121      

 

เชิญกรอกข้อมูลเพื่อขอรับส่วนลดพิเศษครับ  กรุณาระบุ เขต และจังหวัดด้วยครับ

                                        

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Telephone Number (required)

Subject

Your Message


*การรับประกันสินค้า *รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี*
บริการพิเศษ
1.มีบริการสาธิตก่อนการใช้งาน(ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
การชำระเงิน
1.ชำระเงินสด
2.โอนเงิน ผ่านธนาคาร ท่านสามารถดูรายชื่อธนาคารจากหน้า “ชำระเงิน”
การส่งสินค้า
1.กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีภายใน 1-3 วัน ทำการ
2.ต่างจังหวัดฝากขนส่งตามจังหวัดต่างๆ เก็บเงินปลายทาง
3.ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง(เมื่อส่งแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุได้จากโปรแกรม Track&Trace ของไปรษณีย์ ว่าปัจจุบันเดินทางไปถึงไหนแล้วเว็บไซท์ทางด้านซ้าย

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company