Hydraulic nut splitter

HHQ-series VDO  การใช้งาน

Nut splitter
รายละเอียด : Hydraulic nut splitter เครื่องมือผ่าน๊อตแบบไฮดรอลิค Screw Splitter

 

Features:

1 When the nuts rusted, this nut nutting machine is most time-Saving tool, no need power.
2 You also can choose HHQ-24B for over head working, only need one person.
3 You can choose the right tools according to the following specifications.

MODEL Out put (Ton) BOLT RANGE NUT SIZE WEIGHT PRICE
รุ่น กำลังอัด (ตัน) (mm) (mm)  (Kg) ราคา
HHQ – 1319 5 M6 – M12 10 – 19 1.2 19,000
HHQ – 1924 10 M12 – M16 19 – 24 2 35,000
HHQ – 2432 15 M16 – M22 24 – 32 3.2 46,000
HHQ – 3241 20 M22 – M27 32 – 41 4.7 57,000
HHQ – 4150 35 M27 – M33 41 – 50 8.5 83,000
HHQ – 5060 50 M33 – M39 50 – 60 12.5 106,000

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา

HOT LINE :  คุณวรกิจ 08 1351 2376  ,  คุณไชยวัฒน์ 08 4709 8121                                                 

เชิญกรอกข้อมูลเพื่อขอรับส่วนลดพิเศษครับ  กรุณาระบุ เขต และจังหวัดด้วยครับ

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Telephone Number (required)

Subject

Your Message


*การรับประกันสินค้า *รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี*
บริการพิเศษ
1.มีบริการสาธิตก่อนการใช้งาน(ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
การชำระเงิน
1.ชำระเงินสด
2.โอนเงิน ผ่านธนาคาร ท่านสามารถดูรายชื่อธนาคารจากหน้า “ชำระเงิน”
การส่งสินค้า
1.กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีภายใน 1-3 วัน ทำการ
2.ต่างจังหวัดฝากขนส่งตามจังหวัดต่างๆ เก็บเงินปลายทาง
3.ส่งทางพัสดุ ไปรษณีย์ ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง(เมื่อส่งแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุ ได้จากโปรแกรม Track&Trace ของไปรษณีย์ ว่าปัจจุบันเดินทางไปถึงไหนแล้วเว็บไซท์ทางด้านซ้าย

หัวถ่างหน้าแปลน,ตัวถ่างหน้าแปลน,ถ่างหน้าแปลน,หัวถ่าง,คีมถ่าง,หัวถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิคส์,ตัวถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิคส์,ถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิคส์,หัวถ่างไฮดรอลิคส์,คีมถ่างไฮดรอลิคส์,หัวถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิค,ตัวถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิค,ถ่างหน้าแปลนไฮดรอลิค,หัวถ่างไฮดรอลิค,คีมถ่างไฮดรอลิค,Hydraulic Flange,Hydraulic Flange Spreader,Flange Spreader tool,Flange Spreader Jack,Hydraulic Flange Splitter,Flange Splitter toolFlange Splitter Jack,Hydraulic Spreader,Hydraulic Spreaders,Hydraulic Spreader Jack,Spreader Jack, Hydraulic Spreader Tools,Spreader Tools,ตัวผ่าน๊อต,ตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิค,ตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิคส์,ตัวผ่าหัวน๊อต,ตัวผ่าหัวน๊อตไฮดรอลิค,ตัวผ่าหัวน๊อตไฮดรอลิคส์,เครื่องมือผ่าน๊อต,เครื่องมือตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิค,เครื่องมือตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิคส์,เครื่องผ่าน๊อต,เครื่องตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิค,เครื่องตัวผ่าน๊อตไฮดรอลิคส์,Hydraulic Nut Splitter,Hydraulic Nut Splitter Tool,Nut Splitter,Nut Splitter Tool

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company